Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego

628

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas pierwszych
W najbliższych dniach z Rodzicami uczniów klas pierwszych skontaktuje się telefonicznie sekretariat szkoły i przekaże każdemu indywidualnie informacje o godzinie i formie spotkania z nauczycielem instrumentu głównego w dniu 1 września br. w celu omówienia sposobu ustalenia zajęć z instrumentu głównego i przekazania istotnych informacji odnośnie funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym.


Informacja dla Rodziców i Uczniów klas od II do VI cyklu sześcioletniego i od II do IV cyklu czteroletniego
W najbliższych dniach skontaktują się z Rodzicami i Uczniami nauczyciele instrumentu głównego w celu omówienia sposobu i terminu ustalenia zajęć indywidualnych na nowy rok szkolny. Ustalenie zajęć dla uczniów klas od II do VI nastąpi poprzez platformę G Suite i aplikację Google Meet. Wszystkie informacje odnośnie funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym będą przekazywane przez nauczycieli instrumentu.


Pozostałe informacje
Na naszej stronie w zakładce PLAN LEKCJI został opublikowany wstępny rozkład zajęć teorii na rok szkolny 2020/21. Plan ten będzie podlegał modyfikacji w ciągu września po ustabilizowaniu się sytuacji w szkołach oświatowych w naszym powiecie i po uwzględnieniu uwag rodziców i uczniów.

O wszystkich szczegółach związanych z zajęciami teoretycznymi, zespołowymi, chórem, fortepianem dodatkowym itd. również będą informowali na bieżąco nauczyciele przedmiotu głównego, czyli nauczyciele instrumentu.


Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych wytycznych:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za pomocą automatycznych dyspenserów ustawionych przy każdym wejściu do szkoły.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).