jego Wysokość MENUET, elegancki GAWOT i poważna SARABANDA czyli co tańczono w dawnych wiekach

1818

MENUET – francuski taniec na 3/4 w umiarkowanym tempie, król europejskich parkietów. Tańczony był parami i składał się z kilku figur. Do wykonania wszystkich figur potrzeba było 120 taktów muzyki. Był to taniec grany “w kółko”, ze wszystkimi repetycjami. W przeciwieństwie do innych tańców, menuet nie ma ludowych korzeni. Największą popularność zdobył na dworze Ludwika XIV.

 

GAWOT – francuski taniec w metrum alla breve z długim, obejmującym dwie ćwierćnuty przedtaktem, był bardzo popularny w czasach baroku. Wyraźne są dwa style: francuski gawot jest dostojny, pogodny i prosty w formie, włoski jest szybki, często wirtuozowski.

BOURREE – starofrancuski taniec ludowy w szybkim tempie, w metrum parzystym, z przedtaktem, zwykle z odbitką ćwierćnutową.

SARABANDA – bardzo poważny i dostojny taniec dworski pochodzenia hiszpańskiego.