“Moniuszko moimi oczami” – ogłoszenie wyników

549

Regulamin konkursu

Konkurs muzyczno – plastyczno – literacki pt. “Moniuszko moimi oczami”.

Organizator. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubaczowie oraz Samorząd Uczniowski.

Cel. Celem konkursu jest dokładniejsze poznanie postaci i twórczości Stanisława Moniuszki.

Uczestnicy. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły z wszystkich klas cyklu sześcioletniego i czteroletniego.

Prace. Forma prezentacji
1) piosenka lub melodia do libretta operowego,  pieśni zaczerpniętych z twórczości  Stanisława Moniuszki. Praca powinna być napisana na kartce w piściolinię – nuty oraz podpisany tekst
2) Plakat – karton w formacie od A4 do A2 – dopuszczalna jest grafika komputerowa, śmieszne karykatury…
3)Wiersz o tematyce pieśni lub oper kompozytora.

Termin oraz miejsce składania prac. Prace należy złożyć do 22 listopada 2019 r. w salinr 20 lub . Zakończenie odbędzie się 28 listopada 2019 r. podczas zabaw andrzejkowych (szczegóły podamy w najbliższym terminie).

Jury. Jury będzie się składać z Samorządu Uczniowskiego oaz wyznaczonych przez SU nauczycieli i uczniów. Jury wybierze prace w trzech kategoriach i przyzna I II i III nagrodę w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Nagrody będą fajne i wartościowe!!!

Prezentacja. Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w naszej szkole.