Informacje o nas

PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie

psm_1Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

  • akordeon
  • fortepian
  • gitara
  • klarnet
  • saksofon
  • skrzypce

Nauka zorganizowana jest w dwóch cyklach: 6 – letnim i 4 – letnim. Do klasy pierwszej 6 – letniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Do klasy pierwszej 4 – letniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat. Obok indywidualnych lekcji gry na instrumencie, uczniowie poszerzają swoją wiedzę podczas zajęć teoretycznych: kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych, a w klasach starszych realizują także naukę gry na instrumencie dodatkowym – fortepianie (oprócz pianistów) oraz uczestniczą w zajęciach chóru i zespołów kameralnych.

Nauka w szkole muzycznej to nie tylko wszechstronny rozwój muzyczny dziecka. To także kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozbudzanie jego zainteresowań, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie pamięci czy poprawa koncentracji. Doskonała baza lokalowa i profesjonalne wyposażenie szkoły zapewnia komfortowe warunki do nauki. Każdy z uczniów ma również możliwość prezentacji swoich osiągnięć i umiejętności podczas organizowanych przez szkołę koncertów, popisów i audycji, dzięki czemu uczy się poprawnego zachowania na scenie i radzenia sobie ze stresem.

Skip to content