Ogłoszenie

171

Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie i Rodzice
 
Zajęcia z teorii będą odbywać się online zgodnie z planem, który obowiązywał przed przerwą świąteczną. Poszczególne zajęcia indywidualne zostaną uzgodnione z nauczycielem danego instrumentu.