Rekrutacja

Dyrektor PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkich zainteresowanych rekrutacją w naszej szkole prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (aktywny formularz pdf) i przesłanie wypełnionego formularza na adres sekretariat@psmlubaczow.pl.

UWAGA: W chwili obecnej nie wymagamy zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Oryginał podania wraz z zaświadczeniem będzie można złożyć w sekretariacie po powrocie do zajęć szkolnych. Prosimy o śledzenie bieżących informacji dotyczących terminu przeprowadzenia rekrutacji, które będą opublikowane na naszej stronie i na stronie szkolnego profilu Facebook.

Termin badania przydatności – 22 czerwca 2020 !

PROCEDURY SANITARNE dotyczące rekrutacji kandydatów do PSM I st. w Lubaczowie

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – aktywny formularz pdf

UWAGA!

Przed wypełnianiem komputerowym należy formularz pobrać – zapisać.

Podanie można wypełniać ręcznie. (wówczas prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia).

Prosimy o dwustronne drukowanie podania o przyjęcie do szkoły!

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

O przyjęcie do:

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

Czytaj REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW do PSM w Lubaczowie

Skip to content