Uczniowie zapraszają – Emilia Kazik i Julia Kucia

334

Emilia Kazik i Julia Kucia – klasa V cyklu sześcioletniego.