Wydawanie świadectw – procedury sanitarne

440
Drodzy Rodzice, Uczniowie
W najbliższych dniach każdy uczeń zostanie indywidualnie poinformowany przez nauczyciela instrumentu głównego o terminie i formie odbioru świadectwa szkolnego.
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej procedurami sanitarnymi wydawania świadectw w naszej szkole i ich bezwzględne stosowanie.
 

Prosimy również o ścisłe przestrzeganie wyznaczonych przez nauczyciela godzin odbioru świadectwa.