Zarządzenie Dyrektora PSM I st. w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego) od dnia 1 września br.

1338
Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
W dniu 28 sierpnia br. Dyrektor PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie Pan Radosław Czajkowski, ze względu na sytuację epidemiologiczną, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie zarządził wprowadzenie od 1 września br. nauczania w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Ze względu na specyficzne warunki lokalowe, w trosce o zdrowie naszych uczniów i całej szkolnej społeczności podjęliśmy decyzję o połączeniu nauczania stacjonarnego z nauczaniem zdalnym, które pozwoli na względnie bezpieczne funkcjonowanie naszej placówki i rozłożenie zajęć w taki sposób, aby dochodziło do jak najmniejszej kumulacji uczniów w jednym miejscu, w szczególności na zajęciach zbiorowych z teorii, chóru, orkiestry czy zespołów instrumentalnych.
 
Specyfika nauczania w szkole muzycznej ma co do zasady charakter indywidualny i jest oparta na bliskim kontakcie z pedagogiem w trakcie zajęć indywidualnych czy zajęć zbiorowych z chóru, orkiestry czy zespołów instrumentalnych. Zajęcia indywidualne muszą się odbywać dla danej grupy uczniów w sali przypisanej do pedagoga, wyposażonej w odpowiednie instrumenty muzyczne. I tu również możliwość hybrydowego ułożenia zajęć lekcyjnych pozwoli na zminimalizowanie wszystkich negatywnych czynników.
 
Przypominamy również fakt, że ze względu na słabą komunikację w naszym powiecie bardzo wielu rodziców dowozi uczniów na zajęcia i czeka na nich niejednokrotnie kilka godzin lekcyjnych na terenie szkoły, gdzie w chwili obecnej ze względów lokalowych nie będzie to możliwe. O ile w sezonie letnim rodzic może poczekać przy dobrej pogodzie na zewnątrz budynku, to przez cały okres jesienno-zimowy będzie stanowiło to bardzo duży problem dla całej naszej szkolnej społeczności. Dlatego tutaj również nauczanie hybrydowe w naszej szkole pozwoli tak ułożyć zajęcia, aby zminimalizować ilość czasu spędzanego przez uczniów na terenie szkoły.
 
Jako kadra pedagogiczna szkoły zwracamy się z gorącym apelem aby jak najefektywniej wykorzystać zbliżające się tygodnie do wytężonej pracy, tak aby w razie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej być doskonale przygotowanym na ewentualne przejście na nauczanie w formie wyłącznie zdalnej.
 
W związku z powyższym w bieżącym roku szkolnym nauczyciele instrumentu głównego będą koordynowali naukę indywidualną i zbiorową każdego ucznia. Wszystkie uwagi i wątpliwości należy zgłaszać nauczycielowi instrumentu, który będzie rozwiązywał ewentualne problemy odnośnie wszystkich zajęć, na które uczęszcza uczeń.
 
Do zobaczenia w szkole
Pozdrawiamy
Zespół PSM Lubaczów