Zawieszone zajęcia do Świąt Wielkanocnych

381

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostają zawieszone do 10 kwietnia br.; 
 • zachęcaj dziecko do ćwiczenia na instrumencie w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Ćwicz na instrumencie. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

UWAGA:
W dniach do Świąt Wielkanocnych kontakt ze szkołą wyłącznie w formie telefonicznej – (16 632-18-55)


Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. 
Wiele jednak zależy od nas samych!

 • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590