Do 29 listopada br. będziemy uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym

356
Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
OZNACZA TO PROWADZENIE WSZYSTKICH ZAJĘĆ, W TYM ZAJĘĆ Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE ZDALNEJ.
 
W związku z powyższym wszystkie zajęcia w naszej szkole będą realizowane za pomocą platformy G Suite przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet i Classroom.